Trang chủ Sinh viên Thông báo chung ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ

Email In

Điểm trung bình kiểm tra môn Kỹ thuật lập trình PLC lớp học kỳ phụ học kỳ 2 năm 2017.

Sinh viên khiếu nại đến hạn chót: hết ngày 19/05/2017

Xem điểm tại đây