Trang chủ Sinh viên Thông báo chung ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B

ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B

Email In

Bảng điểm xem tại đây

Sinh viên khiếu nại về điểm đến hết ngày 24/12/2016

Sau ngày này GV không giải quyết mọi thắc mắc.