Trang chủ Sinh viên Thông báo chung Intel Products Vietnam tuyển dụng kỹ thuật viên cao đẳng và trung cấp

Intel Products Vietnam tuyển dụng kỹ thuật viên cao đẳng và trung cấp

Email In

alt

Hiện tại Intel đang tuyển số lượng kỹ thuật viên lớn, hệ cao đẳng và trung cấp, các bạn sinh viên nào có quan tâm xin vui lòng đăng kí trực tiếp tại link bên dưới.

Link đăng ký tại đây.

Quang Tới