Trang chủ Sinh viên Thông báo chung BIÊN BẢN XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA 11

BIÊN BẢN XÉT ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA 11

Email In

Thời gian khiếu nại đến ngày 06/06/2014 (sinh viên kiểm tra lại điểm với GVBM, Phòng đào tạo)

Các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì mới được làm đồ án tốt nghiệp.

LỚP CĐ TĐ 11A

LỚP CĐ TĐ 11B