Trang chủ Sinh viên Thông báo chung PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN MPS

PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN MPS

Email In

Xem danh sách tại đây

Xem đoạn video MPS tham khảo ở http://www.youtube.com/watch?v=6sct2K-l8Dk

Mỗi nhóm cử một sinh viên làm trưởng nhóm và gặp thầy Hải vào sáng thứ sáu ngày 21/03/2014 lúc 8h tại Khoa Điện - Điện Lạnh để chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện.