Trang chủ Sinh viên Đề thi - Đáp án THÔNG BÁO ĐIỂM MÔN KTĐ LỚP CĐ ÔTÔ 13C

THÔNG BÁO ĐIỂM MÔN KTĐ LỚP CĐ ÔTÔ 13C

Email In

Xem điểm tại đây

Lưu ý: Hạn chót thắc mắc và khiếu nại điểm đến hết ngày thứ 2 (17/03/2014). Sau ngày này, mọi thắc mắc và khiếu nại sẽ không được giải quyết.