Trang chủ Sinh viên Thông báo chung THÔNG BÁO VIỆC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO VIỆC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Email In

Các sinh viên tự động khóa 11 báo cáo thực tập tốt nghiệp vào ngày thứ 4 (12/03/2014) lúc 8h tại văn phòng khoa điện - điện lạnh

Lưu ý: sinh viên nào chưa nộp phiếu đánh giá (có mộc của công ty) thì ngày báo cáo phải có.