Trang chủ Sinh viên Thông báo chung Thông báo thời gian khai giảng các lớp ngắn hạn

Thông báo thời gian khai giảng các lớp ngắn hạn

Email In

Thời gian dự kiến khai giảng các lớp ngắn hạn: ngày 03/03/2014. 

Thời gian: Các buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7