Trang chủ

Tin tức Bộ Môn

 
 

ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K16 (DOANH NGHIỆP)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K16 DO DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN

Nếu sinh viên nào có đề tài làm đồ án tốt nghiệp mà có người hướng dẫn là cán bộ ở công ty thì báo với giáo viên hướng dẫn ở công ty đó để tham khảo ý kiến.
Sau đó trình bày ý tưởng đề tài trong tờ giấy A4 để gửi cho giáo viên hướng dẫn để gv gửi lại bộ môn xem.
Trong giấy phải trình bày: đề tài, ai hướng dẫn (số điện thoại, email), ý tưởng, các thiết bị sử dụng ( có mượn ở công ty hay ko?, cái nào mượn, cái nào mình trang bị...).
Chậm nhất là cuối tuần sau (8/03/19) gửi lại đề tài nếu có nhé!
Mọi thắc mắc liên hệ GVCN

   
 
   

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt