Trang chủ

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 45
2 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 38
3 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 485
4 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 271
5 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 528
6 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 218
7 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 432
8 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 210
9 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 300
10 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 667
11 MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2018 1057
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1156
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 416
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 377
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 589
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 478
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 685
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 500
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 328
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 378

Trang 1 trong tổng số 2