Trang chủ

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 98
2 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 74
3 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 527
4 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 325
5 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 555
6 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 273
7 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 460
8 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 229
9 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 345
10 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 708
11 MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2018 1120
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1189
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 449
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 407
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 627
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 510
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 732
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 527
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 353
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 408

Trang 1 trong tổng số 2