Trang chủ

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 THÔNG BÁO CÁC KHÓA CŨ NHẬN ĐỒ ÁN TN 63
2 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 402
3 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 129
4 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 348
5 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 166
6 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 257
7 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 622
8 MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2018 811
9 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1104
10 THÔNG BÁO DÀNH CHO SV KHÓA 14, 15 319
11 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 339
12 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 547
13 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 442
14 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 622
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 462
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 299
17 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 339
18 Học bổng Tiếng Anh 430
19 BẢNG ĐIỂM ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP KHÓA 2013 506
20 BẢNG ĐIỂM ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP KHOA 2013 419

Trang 1 trong tổng số 2

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt